Kommersiell Avfall forordningen

Den kommersielle avfallsforordningen (GewAbfV) bestemmer at kommersielle selskaper skiller avfall, som papir, tre, glass og metaller, på opprinnelsesstedet for å sikre at avfallet blir resirkulert så effektivt som mulig. Det gjelder ikke avfall som er underlagt lov om elektrisk og elektronisk utstyr eller batteriloven (forordningen § 1 (4)).

Den nye GewAbfV trådte i kraft 1. august 2017. Med endringen tar lovgiveren blant annet sikte på å skille innsamling av gjenvinnbart avfall og dermed styrke gjenvinningen. Dette fører til økte separate innsamling og dokumentasjonskrav for avfallsprodusenter. I området kommersielt kommunalt avfall, i tillegg til papir, papp, papp, plast, glass og metaller, må tre, tekstiler og alt organisk avfall nå registreres separat. Dette må dokumenteres deretter og sendes til vedkommende myndighet på forespørsel. Dokumentasjonen skal utføres ved bruk av områdeplaner, fotografier, praktiske dokumenter, for eksempel levering eller veie notater eller lignende dokumenter.

I tillegg må avfallsprodusenten føre en erklæring fra avfallsmottakeren om at det separat innsamlede avfallet har blitt ført inn til gjenvinning. I tilfelle at separat registrering ikke er teknisk mulig eller økonomisk urimelig for avfallsprodusenten, er det unntaksvis tillatt å samle inn blandet avfall. I alle fall må denne avfallsblandingen sendes til et kommersielt avfallsbehandlingsanlegg. Forordningen definerer også utvidede separate innsamlings- og dokumentasjonskrav for bygg- og riveavfall.

Målet er å redusere forbrenning (termisk avfallsbehandling) i kommersielt avfall (for tiden rundt seks millioner tonn i året). Den nåværende gjenvinningsgraden på 7 prosent forventes å øke til minst 30 prosent.

Separering kan avhendes hvis avfallsblandingen beviselig blir matet til et godkjent avfallssorteringssystem, der avfallet blir separert og deretter sendt til gjenvinning.

Din vurdering?

gjennomsnittlig 0 / 5. Antall stemmer: 0

Bli den første til å rangere 🙂

Stor, tusen takk!

Kanskje du vil følge oss på ...

Vi beklager at du ikke likte dette innlegget.

Hvordan kan vi forbedre det?

Din vurdering?

gjennomsnittlig 0 / 5. Antall stemmer: 0

Bli den første til å rangere :-)

Stor, tusen takk!

Kanskje du vil følge oss på ...

Vi beklager at du ikke likte dette innlegget.

Hvordan kan vi forbedre det?

Forrige lesing
DSGVO
Neste lesing
Cobie