Operatørforpliktelser og operatøransvar

Operatørforpliktelser og operatøransvar er blant de mest undervurderte ansvarsaspektene innen eiendom og anleggsledelse. Fordi de berører praktisk talt alle som må vedlikeholde og forvalte en eiendom.

Med IMSWARE kan du enkelt og pålitelig oppfylle alle aspekter av operatørforpliktelser og operatøransvar: Grunnlaget er gitt av integrerte prosesser for vedlikehold, reparasjon og deres dokumentasjon. Disse er flankert av strukturer for tydelig å tildele ansvar, sette opp varsler og lagre opptrappingsscenarier.

Et annet pluss er den intelligente REG-IS-integrasjonen i IMSWARE. Du kan bruke den til å direkte tilordne de relevante juridiske kravene til alle relevante objekter. Hvis et sett med regler endres, oppdateres koblingene automatisk. Og du blir informert automatisk.

IMSWARE - slik at du optimalt kan oppfylle operatørforpliktelsene og operatøransvaret.

Fortell oss dine krav - vi vil gjerne gi deg råd om løsningen.