Det var ingenting å gjøre selv med ivrige øyne. Hva vil du gjøre