VDI en BIM in bedrijf

VDI en BIM in bedrijf 1 VDI en BIM in bedrijf »IMSWARE.de
IMS-team Christof Duvenbeck
Bijgedragen door: Dr. Christof Duvenbeck

Christof is een softwareprofessional met uitgebreide ervaring. Hij promoveerde echter in de scheikunde omdat het ook behoorlijk complex is. Christof is een belangrijke accountant en ook een van de thought leaders bij IMS. Als zodanig lost hij al vragen op die anderen pas later zullen stellen. Als Christof niet om klanten geeft of nadenkt over CAFM, BIM, IoT, AR, KI en andere acroniemen, geniet hij van de vrije tijd met zijn gezin.

Het BIM-proces is een uitstekende leverancier van data voor de operationele fase. De kennis CAFM-Fabrikanten en gebruikers al geruime tijd, maar het ontbreekt aan standaardisatierichtlijnen om de gegevens van een BIM-model relatief eenvoudig naar een CAFM-systeem te kunnen overbrengen. De VDI heeft dit aspect nu opgenomen in haar reeks richtlijnen 2552 naar BIM wordt uitgebreid met blad 6 "BIM in bedrijf".

IFC, CoBIE & Co

Natuurlijk zullen experts in het veld er nu op tegen willen zijn dat IFC en CoBIE al twee standaarden op de markt hebben die gebruikt kunnen worden om data te importeren. De CAFM-Connect-benadering van de CAFM Ring is een mogelijk anker voor iedereen die gegevens uit BIM in CAFM wil importeren. Maar al deze benaderingen zijn onvolledig, omdat ze alleen geselecteerde gegevens in zicht hebben, alleen de gegevens zonder begeleidende processen en alleen het eenrichtingsvervoer.

vdi bim operatie 1 300x227 1 VDI en BIM in operatie »IMSWARE.de

Van B naar C ...

Het is een complexe taak om data van B naar C te krijgen, namelijk van het BIM-model naar het CAFM-systeem. Interfaces met invoertabellen zijn al lang een geoefende manier, maar iedereen vindt het wiel opnieuw uit om dagelijks werk te kunnen doen waar iedereen van kan en zal profiteren. Uitgebreide en wereldwijde standaardisatie zou in beide richtingen wenselijk zijn.

... en van C naar B

Omdat één ding duidelijk is: BIM is niet alleen een uitstekende tool voor het bouwen van een nieuw gebouw. In principe zijn BIM-modellen ook handig bij verbouwingen en renovaties, ook bij demontage. Daarom moeten gegevens ook kunnen worden overgedragen van de CAFM naar de BIM, d.w.z. van C naar B. Daarom zou uitgebreide en wereldwijde standaardisatie in beide richtingen wenselijk zijnn.

Gebruik overal cases

De noodzaak van interoperabiliteit van de systemen is duidelijk, omdat use cases op veel verschillende manieren kunnen worden gevonden:

  • Import van ruimte en systeemboek: Directe overdracht van alle relevante constructiegegevens uit het BIM-model in plaats van het totale verlies van benodigde ruimte- en installatiegegevens na voltooiing van de bouw en kostbare nieuwe toelating.
  • Onderhoud: Het continue onderhoudsproces is een vereiste van de exploitatiefase, waarmee al rekening moet worden gehouden in het BIM-model, bijvoorbeeld wanneer onderhoudsactiviteiten door de fabrikant op het terrein worden opgeslagen.
  • Simulatie van operationele kosten: De operationele kosten kunnen al vóór de installatie worden gesimuleerd op basis van BIM. Dit vereist echter CAFM-software die de tools voor kostenberekening en prognoses al heeft geïntegreerd.
  • Aanbestedingen: Met toegang tot BIM-modellen kunnen robuuste aanbestedingen in een vroeg stadium worden uitgevoerd - mogelijk vanuit AVA-software, maar ook vanuit CAFM-software.
  • Slimme processen: Buzzword-onderwerpen zoals Smart Maintenance en Smart Service profiteren ook als IoT-sensoren al zijn geïntegreerd in het BIM-model en de digitale dubbele BIM + ivd bevat.

GEFMA BIM in FM 3 VDI en BIM in werking »IMSWARE.de

Matthias Mosig uit der TÜV SÜD Advimo GmbH onderzocht de belangrijkste BIM-use cases en beantwoordde de vraag "Houd je je aan wat je belooft?". Leuk dat het onderwerp ook de aandacht van de adviseur krijgt.

Waardecreatie nog voor de bouw

De voordelen van een nauwe integratie van BIM en CAFM zijn duidelijk verbonden met scenario's voor waardecreatie - voor, tijdens en vooral na de bouw, omdat de operatie alle bouwkosten voor haar rekening neemt via 70%. Het is daarom essentieel om zo vroeg mogelijk met BIM-gegevens in CAFM-systemen te kunnen werken. En daarom zijn we als IMS betrokken bij de VDI AK "BIM in bedrijf".

Met vriendelijke groeten

CD-handtekening 2 300x36 1 VDI en BIM in werking »IMSWARE.de

Wilt u meer weten over de Dashboard Designer?

Neem dan contact met ons op:

Neem nu contact op!

Uw beoordeling

gemiddelde 4.8 / 5. Aantal stemmen: 19

Beoordeelt u als eerste :-)

Geweldig, heel erg bedankt!

Misschien wil je ons volgen op ...

Het spijt ons dat je dit bericht niet leuk vond.

Hoe kunnen we dit verbeteren?

blog nieuws
Vorige lezing
VDI en BIM in bedrijf
Volgende lezing
Hervatting van persoonlijke afspraken
Volg deze link NIET, anders wordt u van de site verbannen!